Kể từ ngày 21/8/2013 hai.kienthuc.name.vn chuyển sang tên miền mới là vuahaihuoc.com, sẽ tự động chuyển sang vuahaihuoc.com sau 5 giây.